Betingelser for brug

Velkommen til Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk. Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk og dens tilknyttede partnere, der tilbyder dette site til dig på følgende betingelser:.

Fortrolighed Se vores note om Fortrolighed, hvilket også dækker dit besøg hos Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk, og vores praksis.

Elektronisk kommunikation Når du besøger Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette web-site.

Copyright Alt indhold på dette web-site, så som tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk eller leverandører til Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk eller dets software leverandører.

Licens og web-site adgang. Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk giver begrænset licens til at bruge dette web-site til personlige formål, og ikke til download (ud over almindelig cache-funktioner) eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk. Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette web-site eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette web-site eller dets indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer. Dette web-site eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logoer, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Du må ikke anvende Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk. Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk web-site så længe linket ikke afbilder Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk, dets partnere, eller deres produkter / services i et falskt, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde. Det er ikke tilladt at bruge Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Din konto Som bruger af dette web-site, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forkomme under din konto. Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annulere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred", overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurerende mod tredje person eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame. Du må ikke bruge falsk e-mail addresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale. Såfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk og dets partnere en non-eksclusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media. Du giver Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; og at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller gruppe; og at du vil fritage Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk eller dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig. Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk har ret, men ikke forpligtigelse, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller 3. person.

Copyright klager Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så email din klage til os.

Ejendom Alle produkter købt hos Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk forbliver Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk ejendom indtil du modtager varen. Det betyder, at riskoen for bortkommet post tages af Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk. Dog har du risikoen for returforsendelser, indtil Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk modtager varerne.

Produktbeskrivelser Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk og dets partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Men, Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk kan ikke garantere at produkt beskrivelser eller andet indhold på dette web-site, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit. Hvis et produkt tilbudt af Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand.

Øvrige parter Parter, andre end Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk og dets partnere, tilfører services eller sælger produkter på dette web-site. Hertil kommer, at vi linker til andre firmaers web-sites. Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf, og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af deres web-sites. Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk påtager sig intet ansvar for de handlinger, produkter og indhold for alle ovennævnte eller 3. part. Du bør selv læse deres fortroligheds politik og andre regler for brug.

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR DETTE WEB-SITE LEVERES AF CAZZOO NETWORK - CAZZOO-PIERCING.DK PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. CAZZOO NETWORK - CAZZOO-PIERCING.DK KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEB-SITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE WEB-SITE ER PÅ EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER CAZZOO NETWORK - CAZZOO-PIERCING.DK ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. CAZZOO NETWORK - CAZZOO-PIERCING.DK KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEB-SITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA CAZZOO NETWORK - CAZZOO-PIERCING.DK ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. CAZZOO NETWORK - CAZZOO-PIERCING.DK KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEB-SITE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER.

Site politik og rettelser Læs også vore andre politikker beskrevet på dette web-site. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos Cazzoo Network - Cazzoo-piercing.dk. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre vores site, politikker, og ovenstående retningslinier